Studijų programų sąrašas

Programos kodas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
6531LX067 Buhalterinė apskaita ir finansai Verslas ir administravimas Apskaita Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
6531LX072 Darnaus verslo vadyba Verslas ir administravimas Verslas ir administravimas (plačiosios programos) Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
6531BX019 Informacinių sistemų technologijos ir kibernetinė sauga Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
6531LX069 Medijų vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
6531JX014 Socialinis darbas Socialinė gerovė Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
6531LX068 Tarptautinio verslo vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
6531KX006 Teisė ir viešieji pirkimai Teisė Teisė Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
6531LX123 Transporto logistika Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
6531MX010 Vaikystės pedagogika (ikimokyklinis ugdymas/pradinis ugdymas) Švietimas Mokytojo ikimokykliniam ugdymui rengimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
6531NX004 Verslo anglų kalba ir komunikacija Kalbos Kalbų studijos Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)