Grožio terapija

Klaipėdos valstybinė kolegija

Mokymo įstaigaKlaipėdos valstybinė kolegija
Studijų krypties grupėSveikatos priežiūra
Studijų kryptisMedicinos diagnostika ir gydymo technologija
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 3 (metais)
Kreditai180
Programos kodas6531GX007
Įstaigos adresasKlaipėda, Jaunystės g. 1
Klaipėdos valstybinė kolegija

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas:
Rengti grožio terapijos specialistus, gebančius teikti paslaugas grožio ir sveikatingumo srityje, kritiškai vertinti praktinę patirtį profesinėje veikloje ir nuolat mokytis kintančioje nacionalinėje ir tarptautinėje aplinkoje.
Studijų rezultatai:
1. Demonstruoja supratimą apie žmogaus anatomiją ir fiziologiją, endogeninių ir egzogeninių veiksnių poveikį odos būklei, klientų estetinių poreikių vertinimo kriterijus ir metodus.
2. Profesinėje veikloje taiko darbo saugos, higienos, ergonomikos reikalavimų, bei klientų etinių ir teisinių interesų apsaugos principus.
3. Analizuoja kosmetinių medžiagų ir priemonių paskirtį ir poveikį atsižvelgiant į kliento poreikius ir atliekamos procedūros pobūdį.
4. Parengia trumpalaikius ir ilgalaikius kosmetologinės priežiūros planus pagal kliento poreikius numatant artimuosius ir tolimuosius tikslus.
5. Atlieka kosmetines procedūras parenkant kosmetinius gaminius, priemones, medžiagas ir įrangą, bei kritiškai vertinant kosmetologinių procedūrų kokybę ir veiksmingumą.
6. Planuoja, organizuoja grožio ir sveikatingumo paslaugų veiklą dirbant autonomiškai ir komandoje, bendradarbiaujant su kitų sričių specialistais, bei vykdo profesinės patirties sklaidą.
7. Analizuoja ir apibendrina praktinę patirtį profesinėje veikloje, nuolat mokosi kintančioje nacionalinėje ir tarptautinėje aplinkose ir konsultuoja klientus grožio ir sveikatingumo srityse.
8. Geba atlikti empirinius tyrimus, rinkti ir analizuoti duomenis, reikalingus profesinės veiklos bei problemoms spręsti.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Orientuotos į bendrųjų ir specialiųjų kompetencijų plėtojimą bei kūrybiškumo ugdymą: paskaitos, seminarai, diskusijos, individualūs ir grupiniai projektiniai darbai, praktiniai seminarai, atvejų analizė, darbų viešas pristatymas ir gynimas, diskusijos, probleminis skaitymas, mokslinių straipsnių rengimas, informacijos paieška ir sisteminimas ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Programos studijų rezultatų vertinimas atliekamas visą semestrą ir egzaminų sesijos metu taikant kaupiamąjį vertinimą. Studijų rezultatai semestro metu vertinami per tarpinius atsiskaitymus: kontrolinis darbas, individualūs ir grupiniai projektiniai darbai, testavimas, atvejo analizė, informacijos paieška ir sisteminimas, diskusijos, esė, savarankiškos kūrybinės užduotys, seminarai, kursiniai darbai, praktikų ataskaitos, egzaminai, baigiamasis darbas ir / ar kvalifikacinis egzaminas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų dalykai (120 kreditai): Anatomija ir fiziologija, Mikrobiologija ir imunologijos pagrindai, Biochemija ir biofizika, Darbo vietos ergonomika ir higiena, Odos histologija, Profesinė ir užsienio kalba (anglų), Bendroji ir klinikinė patologija, Dermatovenerologija, Kosmetinė chemija, Dekoratyvinė kosmetologija, Bendroji kosmetologija, Manikiūras ir pedikiūras, Kosmetinės veido priežiūros pagrindai, Masažo pagrindai ir relaksacinės metodikos, Profesinė etika ir bendravimo psichologija, Medžiagotyra ir kosmetinės priemonės, Aparatinė kosmetologija, Farmakologija ir toksikologijos pagrindai, Kūno priežiūros procedūros ir plaukų šalinimo metodai, Sveika gyvensena, Pirmoji medicinos pagalba, Kosmetinės veido priežiūros procedūros, Grožio paslaugų verslas ir administravimas, Verslumo ugdymas, Spa filosofija ir procedūros, Taikomųjų tyrimų metodologija, Estetinė ir klinikinė kosmetologija.
Bendrosios ir dalykinės kompetencijos yra integruotos studijų krypties dalykuose ir yra ugdomos visame studijų procese.
Laisvai pasirenkamieji dalykai (9 kreditai).
Praktikos (42 kreditai): Makiažo, manikiūro ir pedikiūro praktika, Kosmetinės priežiūros konsultanto praktika, Veido ir kūno priežiūros procedūrų praktika, Klientų aptarnavimo praktika, Baigiamoji grožio terapijos praktika.
Baigiamasis darbas (9 kreditai).
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Galima rinktis:
- laisvai pasirenkamus studijų dalykus.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų procese akademinės žinios integruojamos į profesinę veiklą. Grožio terapijos mokymo laboratorijose įrengtos simuliacinės darbo vietos, atitinkančios realias darbo vietas profesinėje srityje. Mokymo bazėse įrengtos patalpos sveikatingumo ir SPA / vandens procedūroms.
Studentai susipažįsta su profesine veikla, grožio paslaugų rinka ir pan., organizuojant ekskursijas į SPA centrus, kviečiant svečius - grožio industrijos atstovus, kurie pasidalina praktine darbo patirtimi.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Grožio terapijos studijų programos absolventai galės dirbti grožio terapeutais/kosmetologais grožio paslaugas teikiančiose įmonėse: kosmetikos kabinetuose, grožio salonuose, sveikatingumo centruose, vizažo studijose, Spa centruose, sanatorijose ir pan., teikti grožio paslaugas nespecializuotose vietose, vykdyti individualią veiklą, dirbti konsultantais kosmetikos parduotuvėse, organizuoti ir vykdyti grožio paslaugų verslą: kosmetologinės įrangos ir / ar priemonių reklamą ir platinimą; organizuoti ir vykdyti švietėjišką veiklą ir kt.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai turės teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: 2022-01-28

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Kauno kolegija Kosmetologija Sveikatos priežiūra Medicinos diagnostika ir gydymo technologija Nuolatinė - 3 (metais)
Kauno kolegija Biomedicinos diagnostika Sveikatos priežiūra Medicinos diagnostika ir gydymo technologija Nuolatinė - 3 (metais)
Kauno kolegija Radiologija Sveikatos priežiūra Medicinos diagnostika ir gydymo technologija Nuolatinė - 3 (metais)
Kauno kolegija Skubioji medicinos pagalba Sveikatos priežiūra Medicinos diagnostika ir gydymo technologija Nuolatinė - 3 (metais)
Klaipėdos valstybinė kolegija Grožio terapija Sveikatos priežiūra Medicinos diagnostika ir gydymo technologija Nuolatinė - 3 (metais)
Panevėžio kolegija Grožio terapija Sveikatos priežiūra Medicinos diagnostika ir gydymo technologija Nuolatinė - 3 (metais)
Panevėžio kolegija Skubioji medicinos pagalba Sveikatos priežiūra Medicinos diagnostika ir gydymo technologija Nuolatinė - 3 (metais)
Šiaulių valstybinė kolegija Kosmetologija Sveikatos priežiūra Medicinos diagnostika ir gydymo technologija Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštoji mokykla Estetinė kosmetologija Sveikatos priežiūra Medicinos diagnostika ir gydymo technologija Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Šv. Ignaco Lojolos kolegija Grožio terapija Sveikatos priežiūra Medicinos diagnostika ir gydymo technologija Nuolatinė - 3 (metais)
Šv. Ignaco Lojolos kolegija Ortopedijos technologija Sveikatos priežiūra Medicinos diagnostika ir gydymo technologija Nuolatinė - 3 (metais)
Šv. Ignaco Lojolos kolegija Skubi medicinos pagalba Sveikatos priežiūra Medicinos diagnostika ir gydymo technologija Nuolatinė - 3 (metais)
Utenos kolegija Kosmetologija Sveikatos priežiūra Medicinos diagnostika ir gydymo technologija Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus kolegija Biomedicininė diagnostika Sveikatos priežiūra Medicinos diagnostika ir gydymo technologija Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus kolegija Radiologija Sveikatos priežiūra Medicinos diagnostika ir gydymo technologija Nuolatinė - 3 (metais)