Statybos inžinerija

Klaipėdos valstybinė kolegija

Mokymo įstaigaKlaipėdos valstybinė kolegija
Studijų krypties grupėArchitektūra ir statyba
Studijų kryptisStatyba ir statybos inžinerija
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėIštęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Kreditai180
Programos kodas6531EX012
Įstaigos adresasKlaipėda, Jaunystės g. 1
Klaipėdos valstybinė kolegija

Programos aprašymas

Studijų programos tikslas(-ai):
Rengti aukštos kvalifikacijos statybos inžinierius, gebančius, dirbant statybų sektoriuje, įvertinti statybinių medžiagų, gaminių savybes, panaudojimo sritį ir modernias statybos technologijas, naudoti pažangiausias projektavimo ir statinių informacinio modeliavimo sistemas projektavimui, statybos darbų organizavimui bei sąmatinės dokumentacijos parengimui.

Studijų rezultatai:
Programos absolventas:
1. Taiko bendrųjų gamtos mokslų ir matematikos dėsningumus ir dėsnius statybos inžinerijos veikloje.
2. Supranta ir praktiškai taiko svarbiausias statybos inžinerijos studijų krypties sąvokas.
3. Analizuoja problemas, susijusias su statybine veikla, planuojant jų sprendimo strategijas.
4. Interpretuoja apdorojamus duomenis inovacijų diegimo statybos srityje problemoms spręsti.
5. Supranta statybinių medžiagų, gaminių savybes, panaudojimo sritis ir taiko pastatų projektavime ir statybos procese.
6. Taiko profesinius sprendimus, subalansuojant sąnaudas, naudą, saugumą, kokybę, patikimumą, tinkamumą naudoti, įtaką aplinkai.
7. Interpretuoja profesinę informaciją duomenų bazėse ir mokslinės bei inžinerinės informacijos šaltiniuose.
8. Atlieka eksperimentus, naudojant laboratorinę įrangą ir apdoroja bei pateikia rezultatų praktines išvadas statybos inžinerijos srityje.
9. Parengia konstrukcinę projekto dalį, parenka optimalius statybos metodus, atsižvelgiant į statybos aplinką, estetinį ir architektūrinį aspektus, ekonominius veiksnius bei numatomas eksploatacijos sąlygas.
10. Taiko tarptautinius, Europos bei Lietuvos normatyvinius statybos techninius dokumentus, standartus pastatų projektavimo bei statybos procese.
11. Planuoja ir organizuoja statybos eigą, užtikrinant kokybišką darbų atlikimą bei žmonių ir aplinkos saugą.
12. Naudoja informacines technologijas, bazinę programinę įrangą, taiko kompiuterines programas pastatams projektuoti bei sąmatinei dokumentacijai parengti.
13. Mąsto kūrybiškai, novatoriškai, motyvuotai, sprendžia statybos inžinerijos uždavinius, problemas savarankiškai ir komandoje.
14. Išmano pagrindinius statybos projektų vykdymo ir valdymo procesus, planuojant ir organizuojant statybos įmonės ar padalinio veiklą.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Orientuotos į bendrųjų ir specialiųjų kompetencijų plėtojimą bei kūrybiškumo ugdymą: paskaitos, seminarai, diskusijos, individualūs ir grupiniai projektiniai darbai, praktiniai seminarai, atvejų analizė, darbų viešas pristatymas ir gynimas, sąvokų žemėlapis, probleminis skaitymas, mokslinių straipsnių rengimas, informacijos paieška ir sisteminimas ir kt.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Programos studijų rezultatų vertinimas atliekamas visą semestrą ir egzaminų sesijos metu taikant kaupiamąjį vertinimą. Studijų rezultatai semestro metu vertinami per tarpinius atsiskaitymus: kontrolinis darbas, individualūs ir grupiniai projektiniai darbai, testavimas, atvejo analizė, informacijos paieška ir sisteminimas, diskusijos, esė, savarankiškos kūrybinės užduotys, seminarai, kursiniai darbai, praktikų ataskaitos, egzaminai, baigiamasis darbas ir / ar kvalifikacinis egzaminas.

Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų dalykai (121 kreditas): Profesinė komunikacija, Taikomųjų tyrimų metodologija, Profesinė užsienio kalba (anglų, rusų), Vadybos pagrindai, Statybinės medžiagos, Taikomoji chemija, Inžinerinė ir specialioji grafika, Taikomoji mechanika, Aplinkos ir žmonių sauga, Statybos teisė, Geotechnika, Pastatų konstrukcijos, Konstrukcijų skaičiavimas, Inžinerinės pastatų sistemos, Statybos organizavimas, Pastatų informacinis modeliavimas, Pramoninių pastatų konstrukcijos, Pramoninių pastatų statybos technologija, Pastatų rekonstravimo ir remonto technologijos, Konstrukcinis modeliavimas BIM aplinkoje, Statybos projektų valdymas.
Laisvai pasirenkamieji dalykai (6 kreditai).
Praktikos (41 kreditas): Statybos produktų gamybos, Statybos darbų, Statybos verslo, Statybos technologijų, Statybos darbų organizavimo, Baigiamoji praktika.
Baigiamasis darbas (12 kreditų).

Specializacijos:
-

Studento pasirinkimai:
Galima rinktis:
- laisvai pasirenkamus studijų dalykus;
- alternatyvius studijų dalykus.

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programa ypatinga tuo, kad studijų proceso metu studentai vertina statybinių medžiagų, gaminių savybes, panaudojimo sritį ir taiko statinių projektavimo bei statybos procese, naudoja pažangiausias projektavimo ir statinių informacinio modeliavimo sistemas statinių konstrukcinės dalies projektavimui, statybos darbų organizavimui bei sąmatinės dokumentacijos parengimui, planuoja ir organizuoja statybos darbų eigą, taikydami šiuolaikines statybos darbų technologijas bei statybos organizavimo būdus.

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai galės siekti karjeros dirbdami statybos inžinieriais: statybos darbų vadovais, statinio statybos techniniais prižiūrėtojais, sąmatininkais įvairiose statybos, projektavimo įmonėse bei valstybinėse organizacijose. Turės puikią galimybę kurti privačias verslo įmones.

Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai turės teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Alytaus kolegija Statinių inžinerinės sistemos Architektūra ir statyba Statyba ir statybos inžinerija Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija Hidrotechninė statyba Architektūra ir statyba Statyba ir statybos inžinerija Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Kauno technikos kolegija Kelių inžinerija Architektūra ir statyba Statyba ir statybos inžinerija Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Kauno technikos kolegija Statybos inžinerija Architektūra ir statyba Statyba ir statybos inžinerija Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Klaipėdos valstybinė kolegija Statybos inžinerija Architektūra ir statyba Statyba ir statybos inžinerija Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Panevėžio kolegija Statybos inžinerija Architektūra ir statyba Statyba ir statybos inžinerija Nuolatinė - 3 (metais)
Šiaulių valstybinė kolegija Statyba Architektūra ir statyba Statyba ir statybos inžinerija Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Išmaniųjų pastatų inžinerija Architektūra ir statyba Statyba ir statybos inžinerija Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Statinių inžinerinės sistemos Architektūra ir statyba Statyba ir statybos inžinerija Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Statyba Architektūra ir statyba Statyba ir statybos inžinerija Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)