Klaipėdos universitetas (KU)

Klaipėdos universitetas – tai daugiasritis, į tarptautinius akademinius tinklus integruotas nacionalinis ir Baltijos regiono jūros mokslų ir studijų lyderis, kultūros paveldo puoselėtojas ir mokymosi visą gyvenimą centras.

Universitete vykdoma daugiau nei 100 trijų pakopų studijų programų, teikiančių asmeniui moksliniais tyrimais grindžiamą šiuolaikinį pažinimo ir technologijų lygį atitinkantį aukštąjį universitetinį išsilavinimą, aukštojo mokslo kvalifikaciją, ugdo visapusiškai išsilavinusią, etiškai atsakingą, kūrybingą ir verslią asmenybę.

Daugiau nei 60 laboratorijų, Botanikos sodas, mokslinių tyrimų laivas „Mintis“ bei mokslinis-tiriamasis ir mokomasis burlaivis „Brabander“ – bazė, sukurta vykdomiems fundamentiniams ir taikomiesiems moksliniams tyrimams bei eksperimentinės plėtros darbams fizinių, biomedicinos, technologijų, socialinių ir humanitarinių mokslų srityse vykdyti. Klaipėdos universitetas vykdo Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro – Jūrinio slėnio – Lietuvos jūrinio sektoriaus plėtrai valstybinę programą. Universitetas siekia lyderystės jūros mokslų ir technologijų srityje.

Menai yra integrali universiteto mokslinės veiklos dalis. Klaipėdos universiteto kultūros bei meno plėtros prioritetai yra sukoncentruoti į Klaipėdos krašto ir Mažosios Lietuvos kultūrinio paveldo saugojimą: Mažosios Lietuvos istorinio, kalbinio, konfesinio, muzikinio ir etninio paveldo, Mažosios Lietuvos ir Klaipėdos krašto muzikinės kultūros istorijos bei dabarties reiškinių tyrinėjimą, lyginamuosius Baltijos regiono muzikos tyrimus.

Universitetas kasmet vykdo per 60 tarptautinių ir nacionalinių mokslo projektų, turi mokslo ir akademinių partnerių Europos ir kitose pasaulio šalyse, taip pat dalyvauja keliolikoje tarptautinių fondų, programų ir tinklų.

Kontaktinė informacija

Adresas Klaipėdos universiteto miestelis, Herkaus Manto g. 84 92294 Klaipėda, Rektoratas, kabineto nr. 309
Tel. (8 46) 39 89 93
Faks.: (8 46) 39 89 69
El. paštas: studentu.priemimas@ku.lt
Tinklalapis: ku.lt
Facebook: Klaipėdos universitetas - oficialus
Priėmimo taisyklės peržiūrėti
Akademija, fakultetai ir institutai: Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas, Humanitarinių ir ugdymo mokslų fakultetas, Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakultetas, Jūros tyrimų institutas, Menų akademija, Socialinių mokslų fakultetas, Sveikatos mokslų fakultetas, Tęstinių studijų institutas