Kauno technologijos universitetas (KTU)

  1. Universitete veikia 9 fakultetai, 8 institutai, 9 mokslo centrai, 23 studentiškos organizacijos, 12 bendrabučių, 7 meno kolektyvai, siūlomos 20 sporto šakų treniruotės, veikia KTU leidykla „Technologija“.
  2. KTU yra 2 integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų – slėnių „Santaka“ ir „Nemunas“ – steigėjas. Universiteto mokslinės produkcijos apsauga ir komercinimu užsiima KTU Nacionalinis inovacijų ir verslo centras.
  3. Universitete studijuoja 10 231 studentai, iš jų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų – 7481, magistrantų – 2398, užsienio studentų – 515, doktorantų – 324, profesinių studijų studentų – 28.
  4. Studentai, išvykstantys dalinėms studijoms ir praktikai – 176, o atvykstantys dalinėms studijoms ir praktikai – 163.
  5. Iš viso vykdoma studijų programų – 129, iš jų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų – 62magistrantūros – 67doktorantūros – 18. Iš jų gali būti dėstomos anglų kalba – 46 (neįskaitant doktorantūros anglų kalba).
  6. Universitete dirba 2195 darbuotojai. Iš jų – 947 dėstytojai ir 183 mokslo darbuotojai.

KTU yra pasirašęs bendradarbiavimo sutartis su daugiau kaip 350 ugdymo institucijų 50-yje pasaulio valstybių. Tarpusavio supratimo, studentų ir personalo mainų bei „Erasmus+“ tarpinstitucinio bendradarbiavimo sutartys leidžia Universitetui vystyti strategines partnerystes, bendradarbiauti mokslo ir studijų klausimais su užsienio šalių aukštosiomis mokyklomis, vykdyti akademinius studentų ir personalo mainus. Nors daugiausia esamų partnerių yra Europos sąjungos šalyse, tačiau jų ratas vis sparčiau plečiamas ir kitur.

Kontaktinė informacija

Adresas Donelaičio g. 73, LT-44249 Kaunas
Tel. 370 (37) 300 000, 300 421
Faks.: +370 (37) 324 144
El. paštas: ktu@ktu.lt
Tinklalapis: ktu.edu
Facebook: KTU Kauno technologijos universitetas/Kaunas University of Technology
Priėmimo taisyklės peržiūrėti
Fakultetai: Cheminės technologijos, Elektros ir elektronikos, Ekonomikos ir verslo, Informatikos, Matematikos ir gamtos mokslų, Mechanikos inžinerijos ir dizaino, Statybos ir architektūros, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų, Panevėžio technologijų ir verslo.
Studijų informacijos skyrius: Studentų g. 50–121, Kaunas, mob. tel. +370 (679) 44 555, studijos@ktu.lt